Update: Asbest vrijgekomen bij brand in Nieuw-Weerdinge

(28-4-2020 15:40 uur)

Vanmorgen brak aan het eind van de ochtend brand uit bij een bedrijf aan het Noordveenkanaal ZZ in Nieuw-Weerdinge. Bij deze brand was asbest betrokken. Inmiddels is duidelijk geworden dat het om een kleine hoeveelheid asbest gaat en dat het vrijgekomen asbest zich alleen op het terrein van het bedrijf zelf bevindt. Dit wordt zo snel mogelijk opgeruimd.

Sinds half vier is de brand helemaal onder controle en is het sein ‘brandmeester’ gegeven. Dit was het laatste bericht op deze pagina over de brand in Nieuw-Weerdinge. 


Asbest vrijgekomen bij brand in Nieuw-Weerdinge

(28-4-2020 13:15 uur)

Op 28 april 2020 is brand ontstaan bij een bedrijf aan het Noordveenkanaal ZZ in Nieuw-Weerdinge. Naast rook en roet zijn er mogelijk ook asbestdeeltjes vrijgekomen. Het gebied waar eventueel asbest ligt, is afgezet. Het gebied wordt onderzocht en zo nodig schoongemaakt.

Wat kunt u nu zelf doen?

  • Kom niet kijken! Niet alleen vanwege de aanwezigheid van asbest, maar ook vanwege de coronamaatregelen doen wij een dringend beroep op iedereen om niet te komen kijken naar de brand.

  • Heeft u last van de rook? Sluit dan ramen en deuren, zet uw ventilatiesysteem uit.  Blijf uit de rook.
  • Betreed het verspreidingsgebied niet, totdat het zorgvuldig is opgeruimd door de instanties.
  • Woont u in het gebied waar de rook over heen trekt en ziet u roet- en/of asbestdeeltjes liggen? Houdt dan (klein)vee en huisdieren binnen. De dieren mogen weer naar buiten zodra het asbest is opgeruimd.
  • Vermijd zo veel mogelijk contact met roet –en/of asbestdeeltjes in uw omgeving
  • Bij mogelijke brandresten en asbest in uw woning: zoek contact met uw gemeente. Zij zorgen dat dit door een gespecialiseerd bedrijf wordt opgeruimd.
  • Heeft u in de rook gestaan?
  • Trek vieze kleding voorzichtig uit en was het in de wasmachine. Gewassen kleding kan gewoon weer gedragen worden. 

Gezondheidsrisico's

Gezondheidsrisico’s ontstaan alleen door het inademen van losse asbestvezels. In de buitenlucht zijn altijd al asbestvezels in lage concentraties aanwezig. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans hierop wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbestvezels. Bij de brand in uw omgeving is sprake van een kortdurende blootstelling aan een tijdelijk (licht) verhoogde concentratie asbestvezels en daarom is het extra risico verwaarloosbaar klein. Toch willen we zoveel mogelijk blootstelling voorkomen. Bovengenoemde adviezen helpen daarbij.

Hoe wordt het gebied onderzocht en schoongemaakt?

Na een brand zorgt uw gemeente ervoor dat asbest zo snel mogelijk wordt opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Omdat de werknemers van zo’n bedrijf bijna dagelijks asbest opruimen, dragen zij speciaal beschermende kleding. Voor u zelf is dat niet nodig. 

Vragen?

Op de website van de VRD staat actuele informatie en een lijst met veel gestelde vragen.