Hoosbuien op komst maar stookverbod blijft!


De komende dagen wordt het wisselvalliger en is er kans op hoosbuien. Hoewel een bui erg prettig is, blijft de grond droog. Wat zijn de gevolgen en wat kunt u doen?


Stormschade


Wateroverlast


Storm en wateroverlast: wie bel je dan?

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112. Is het niet acuut en speelt het in de openbare ruimte, neem dan contact op met je gemeente.

Wat kunt u doen om wateroverlast te voorkomen?

Door de aanhoudende droogte staan veel bomen en struiken al in de 'herfststand' en hebben al veel blad laten vallen. Controleer in uw woonomgeving of dakgoten en putten in de straat vrij zijn van blad, takjes en ander vuil. Dit kunt u eenvoudig met een hark of bezem verwijderen. Op deze manier wordt bij een hoosbui het water sneller afgevoerd en de overlast beperkt. De kans dat bij een zeer zware hoosbui de capaciteit van het riool niet toereikend is, blijft natuurlijk bestaan. 

Mogelijke vissterfte

Als er bij een hoosbui teveel water door het riool moet, kan het water overlopen in sloten en beken. In dat geval loopt het zuurstofgehalte terug en kunnen vissen sterven. Als dat het geval is kun je dat melden bij uw waterschap:
Drents Overijsselse Delta 
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Vechtstromen

Stookverbod blijft van kracht!

Ondanks enkele (hoos)buien blijft de grond droog. Het waterschap vergelijkt de situatie met een kurkdroge zeem. Die neemt even onder de kraan ook geen vocht op. Het neerslagtekort is zo hoog opgelopen dat het volgens waterschap Vechtstromen minstens tweehonderd dagen moet regenen om de normale situatie te herstellen. Het risico op een natuurbrand blijft dus ook groot en het stookverbod is nog steeds van kracht. Help mee om nieuwe natuurbranden te voorkomen en meld natuurbranden direct via 112.