Wat kan een boer zelf doen om brand in een landbouwmachine te voorkomen?


De afgelopen 14 dagen is in Drenthe zes keer brand ontstaan in een landbouwmachine die op een graanveld bezig was met oogsten. In bijna alle gevallen heeft de brand zich uitgebreid naar het graanveld. Door de aanhoudende hoge temperaturen en de voortdurende droogte is de kans op nieuwe branden in landbouwmachines zeer groot.

Maak landbouwmachines regelmatig stof vrij met een compressor of bladblazer
Door de extreme droogte komen er bij het oogsten van graan meer stof en andere brandbare droge stoffen vrij dan normaal. Deze hopen zich in de landbouwmachine op. Ook bij de zeer warme motoronderdelen en hydraulische systemen. 

Zet bij het te oogsten terrein preventief een blusmiddel neer, bij voorkeur een tractor met giertank gevuld met water
Als onverhoopt toch brand uitbreekt kan de boer, in afwachting van de komst van de brandweer, zelf een bluspoging doen met een aanwezige handbrandblusser. Daarnaast is een tractor met giertank gevuld met water ook een zeer effectief blusmiddel.