Oproep aan alle Drenten: houd vol en laat je testen

De extra maatregelen van het rijk gelden ook voor provincies zoals Drenthe, waar het aantal positieve COVID-testen aan het dalen is. Volgens Marco Out, voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe is het nog te vroeg voor een versoepeling:

"De situatie in Drenthe is nog steeds ernstig en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames daalt helaas nog niet. Ik roep alle inwoners op om vol te houden en de maatregelen te blijven opvolgen. Want dat gaat hier over het algemeen heel goed. Laten we er met elkaar voor zorgen dat die dalende lijn doorzet. Dat lukt alleen als mensen zich ook laten testen als ze klachten hebben. Blijf dat doen!"

Zorg nog steeds onder druk 
De afgelopen week zijn 12 mensen uit Drenthe opgenomen in de ziekenhuizen (vorige week 10). Op 2 november lagen 22 patiënten op de verpleegafdeling en 10 op de IC. Dat zijn er ongeveer evenveel als de week ervoor.

Dalend aantal besmettingen 
De daling van het aantal mensen met een positieve COVID-test is de afgelopen week (week 43) doorgezet in Drenthe. Er testten 843 mensen positief; vorige week waren dat er 1007. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners daalde in Drenthe verder van 204 naar 171 per week. In heel Nederland waren dit er 383 per 100.000 inwoners. De regio's Fryslân, Groningen en Drenthe hebben daarmee laagste aantallen per 100.000 inwoners. In het noorden van Nederland is het 'R-getal' onder de 1.

De verdeling van besmettingen over de leeftijdsgroepen is ongeveer gelijk gebleven aan de week ervoor. De meeste besmettingen kwamen voor in de groep 45-59 jarigen. Ook bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar zijn er iets meer besmettingen dan in de andere leeftijdsgroepen. Dit komt overeen met het landelijke beeld.

Snel een testafspraak en snel de uitslag
Er is al enige weken een ruime testcapaciteit beschikbaar bij GGD Drenthe. Je kunt dezelfde of de volgende dag terecht voor een testafspraak en de uitslag is er de volgende dag. Hoewel de testcapaciteit voldoende is, neemt het aantal afgenomen GGD-testen af. GGD Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe roepen dan ook op om vooral te blijven testen bij symptomen. De testen van de GGD zijn betrouwbaar en gratis. Het advies is daarom om je te laten testen via www.coronatest.nl (met DigiD) of 0800-1202 (8-20:00u).