Verspreiding jodiumtabletten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken. Op deze pagina leest u waarom dit is.  

Tot nu toe waren de tabletten op één plek in Nederland opgeslagen
Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden komen deze bij de mensen thuis te liggen. De jodiumtabletten zijn dan direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan. Ten tijde van een kernongeval hoeven de jodiumtabletten dan niet meer door de hulpdiensten te worden verspreid. Dat scheelt kostbare tijd.

Alleen slikken op advies van de overheid
Het is bij een kernongeval alleen nodig om jodiumtabletten te slikken als een wolk met teveel radioactief jodium bij u in de buurt komt. Dan zal de overheid adviseren jodiumtabletten te slikken. Het ministerie van VWS biedt de tabletten aan, om ons land goed voor te bereiden op een mogelijk kernongeval, net zoals we ons voorbereiden op andere mogelijke incidenten.

Kans op ongeval is klein
De kans op een ongeval met een kerncentrale is overigens klein, want kerncentrales moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen.

Wat doet de overheid bij een (dreigend) kernongeval?
Het innemen van jodiumtabletten is één van de maatregelen die de overheid kan nemen als een ernstig ongeluk met een kernreactor plaatsvindt. De maatregelen verschillen per situatie. Daarbij kijkt de overheid onder meer naar de ernst van het ongeval, het vermogen van de kernreactor, de windrichting en het soort straling. Zo kan de overheid:

  • mensen in een bepaald gebied adviseren om jodiumtabletten in te nemen;
  • besluiten tot evacuatie van een bepaald gebied (tot 10 kilometer rondom een kerncentrale);
  • mensen vragen binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten;
  • voedsel- en drinkwatermaatregelen treffen (bijvoorbeeld een oogst- of slachtverbod om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt).

De overheid geeft informatie over de maatregelen via:

  • de calamiteitenzender op de regionale radio of televisie;
  • uw mobiele telefoon (NL Alert);
  • het internet (www.crisis.nl en de website van uw veiligheidsregio).

Waarom krijg ik jodiumtabletten?
Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Eén van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen. Dat weten we uit studies van eerdere kernongevallen. Op de langere termijn ziet men daarin een toename van schildklierkanker bij jonge mensen. Door jodiumtabletten in te nemen op het moment dat de overheid dit aangeeft, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

Wie krijgen jodiumtabletten in Drenthe?
In Drenthe ontvangen alle kinderen van 0 tot 18 jaar jodiumtabletten. Kinderen tot 18 jaar hebben de meeste kans op het krijgen van schildklierkanker door de opname van radioactief jodium via de schildklier. Vrouwen die op het moment van een kernongeval zwanger zijn, beschermen hun ongeboren kind als zij zelf de vereiste dosis jodiumtabletten innemen. De tabletten zijn vanaf de tweede week van oktober te koop bij apotheek en/of drogist. De adviesprijs voor de tabletten is € 2,95 per doosje.

Hoe krijg ik de tabletten?
De tabletten worden per post verstuurd. Vanaf 3 oktober verstuurt het ministerie van VWS een vooraankondiging naar de mensen die de tabletten ontvangen. Op www.jodiumpostcodecheck.nl kunt u nagaan of u jodiumtabletten per post krijgt opgestuurd.

Meer informatie over jodiumtabletten en kernongevallen
Meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten vindt u op de website www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. U leest hier wat u kunt doen als u geen jodiumtabletten heeft ontvangen, over de werking van jodium en welke zones voor de verspreiding van jodiumtabletten zijn vastgesteld.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op via:

Meer informatie over kernongevallen en straling
Dit vindt u op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daarop kunt u lezen wat een stralingsongeval is en dat het innemen van jodiumtabletten één van de maatregelen is die u tegen straling kunnen beschermen.