Herziene versie rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage (UGS) Norg/Langelo

Per 1 maart 2019 treedt het herziene rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg/Langelo in werking. In het plan staat hoe er multidisciplinair samengewerkt gaat worden als er sprake is van één van de in het rampbestrijdingsplan beschreven scenario’s. Rampbestrijdingsplannen moeten verplicht 1 keer per drie jaar worden getoetst op actualiteit en zo nodig bijgewerkt. Dit is nu gebeurd.

Op pagina 41 van het plan staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie uit 2017.

De nieuwe versie van het rampbestrijdingsplan kunt u hier vinden.