Uitkomsten visitatie 2019


In juni 2019 is een visitatiecommissie bij de VRD op bezoek geweest, bestaande uit afgevaardigden uit andere veiligheidsregio’s en een gemeente. Doel hiervan is het verbeteren van de (prestaties van de) organisatie door een blik van buiten, van gelijkwaardige gesprekspartners. De visitatiecommissie komt op bezoek als een ‘kritische vriend’.


Met de uitkomsten en de aanbevelingen die zijn gedaan kan de VRD zich als organisatie verder ontwikkelen. Bovendien voldoet de veiligheidsregio door deelname aan de wettelijke verplichting die voortvloeit uit artikel 56 van de Wet veiligheidsregio’s.

In 15 interviews heeft de commissie met ruim 70 mensen mogen spreken van binnen en buiten de organisatie: bestuur, directie, management en leidinggevenden, medewerkers uit de diverse kolommen en afdelingen (inclusief brandweervrijwilligers), medezeggenschap, externe partners en gemeenten. Daarnaast heeft de commissie allerlei documentatie bestudeerd.

Woensdag 9 oktober is het rapport in het algemeen bestuur gepubliceerd. De commissie was oprecht verbaast dat een waardengedreven organisatie echt werkt. De commissie was erg getroffen door de open en hartelijke cultuur binnen de organisatie, waar zichtbaar sprake is van een grote arbeidsvreugde. In de afgelopen jaren heeft VRD hard gewerkt om een waardengedreven organisatie neer te zetten. Het resultaat is een op het eerste oog onconventionele organisatie met veel professionele ruimte en een cultuur van verantwoordelijkheid, waar grotendeels is afgestapt van traditionele systeemsturing.

De uitkomsten van de visitatie zijn gepubliceerd in het visitatierapport.

klik op onderstaande afbeelding voor het rapport

.