Over Brandweer Drenthe

Brandweer Drenthe bestaat uit de afdelingen Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid en Techniek & Logistiek.

 

Risicobeheersing
Het doel van Risicobeheersing is het (brand)veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen te vergroten. Hierbij is extra aandacht voor groepen met verminderde zelfredzaamheid (zoals zieken, ouderen en hulpbehoevenden). Ook evenementenadvisering valt onder risicobeheersing.

Meer over risicobeheersing:

- brandveilig wonen

- brandweer geeft les op scholen: 'Smokey komt logeren'

 

Incidentbestrijding
Ruim 700 vrijwilligers van Brandweer Drenthe staan dag en nacht klaar bij brand en voor hulpverlening bij incidenten. Deze mensen werken of wonen altijd in je buurt. Na een brandmelding bij de meldkamer in Drachten vertrekken zij vanuit hun thuis- of werksituatie naar één van de 36 brandweerposten. Alleen in Emmen is sprake van permanente bezetting van de post door 'beroepsbrandweer'.  

Meer over incidentbestrijding:

de mensen van de brandweer

- natuurbrandbeheersing

 

Vakbekwaamheid
Het doel van de afdeling Vakbekwaamheid is om de mensen van Incidentbestrijding te ondersteunen om goed opgeleid, geoefend en getraind te zijn en blijven. Zij faciliteren hen onder andere met opleidingen en oefenmiddelen en helpen inzicht te krijgen in de eigen vakbekwaamheid. 

Meer over vakbekwaamheid:

- oefenen op maat

 

Techniek & Logistiek
Het doel van de afdeling Techniek & Logistiek is dat de mensen van Incidentbestrijding beschikken over voldoende geschikt materieel om het werk goed uit te kunnen voeren.

Meer over Techniek & Logistiek:
- watertankwagens