Noodverordening 15 september

In deze noodverordening zijn een paar kleine wijzigingen ten opzichte van de noodverordening van 21 augustus opgenomen.  

Aan artikel 2.7a luchthaven is toegevoegd: alsmede de teststraat en de reclaimhallen. Dit betekent dat de exploitant van een luchthaventerrein ook deze locaties zodanig dient in te richten dat de 1,5 meter regel door passagiers kan worden nageleefd. Lukt dit tijdens piekmomenten niet, dan zijn passagiers van 13 jaar en ouder verplicht om op deze locaties een mondkapje te dragen

In de artikelen 2.7, 2.7a en 2.8 is bepaald dat reizigers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneuskapje dienen te dragen. In de toelichting staat dat dit gebod niet wordt gehandhaafd voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC). 

Klik hier voor de noodverordening van 15 september 2020


Aanwijsbesluit 2 september 2020

Op 2 september 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe een nieuw aanwijsbesluit vastgesteld. Via een aanwijsbesluit is geregeld dat politie, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de Drentse gemeenten mogen optreden als zij overtredingen signaleren op basis van de geldende noodverordening. 


Landelijke aanscherpingen 18 augustus 2020

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen.  Daarom kondigde het kabinet op de persconferentie van 18 augustus verschillende aanscherpingen aan.

Klik hier voor een overzicht van de aangescherpte maatregelen. 


Meer informatie

Onder Vragen en antwoorden hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Hebt u een vraag aan de Veiligheidsregio Drenthe die hier niet bij staat? Stuur dan een e-mail naar corona@vrd.nl. Daarnaast verwijzen we u voor meer informatie graag door naar andere instanties.


Laatste update: 10 mei om 16:55 uur