Maatregelen

1 april 2020

 

Het kabinet heeft op 31 maart bekend gemaakt dat de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten afremmen zijn verlengd tot en met 28 april. Meer informatie hierover: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-aprilhttps://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

 

 

 

 

23 maart 2020

 

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Op maandag 16 maart ging de 1e noodverordening in. Vanaf 26 maart is de nieuwe noodverordening van kracht, die feitelijk een aanscherping is van de eerdere verordening.

Hieronder een samenvatting:

 • Groepsvorming zonder 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan. Onder een groep wordt verstaan: 3 personen of meer. Dat betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, eventueel onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd.
 • Samenkomsten zijn verboden, met enkele uitzonderingen zoals een begrafenis of huwelijk met een maximum van 30 personen. Ook bij de uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.
 • Markten zijn verboden, tenzij er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn te vinden in de noodverordening. 
 • Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen. Dit verbod geldt niet wanneer hiervoor een individuele medische indicatie bestaat en alle benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.
 • Het is verboden je te bevinden in gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldje, parken, natuurgebieden en stranden.  
 • De voorzieningen voor openbaar vervoer kunnen worden beëindigd of beperkt, indien deze niet voldoen aan de eis van het houden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezige personen, tenzij dit het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland onnodig belemmert.
 • Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen, tenzij er sprake is van: de organisatie van onderwijs op afstand; de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen; de organisatie van toetsing en examens of kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. 
 • Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang, tenzij sprake is van de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen.
 • Het is verboden om personen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg toe te laten tot een door de zorginstelling beheerde zorgaccommodatie of een woonvorm in de ouderenzorg. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, deze zijn te lezen in de noodverordening. 

 Klik hier voor de noodverordening van 26 maart

 

23 maart 2020


Landelijke aanvullende maatregelen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier meer informatie.

 

16 maart 2020

 

Noodverordening 16 maart

Maandag 16 maart gingen nieuwe maatregelen in. Deze gelden tot en met 6 april 2020. Een aantal daarvan is inmiddels verduidelijkt en verder aangescherpt. Het ging om de volgende maatregelen:

 • Het is toegestaan eten te bezorgen én af te halen, ook bij reguliere restaurants.
 • Er zijn wel een paar spelregels: niet ter plaatse nuttigen, niet teveel mensen tegelijk bij de balie, houd anderhalve meter afstand aan.
 • Coffeeshops zijn alleen open voor het afhalen van producten.
 • Wekelijkse warenmarkten gaan door, waarbij geldt: niet teveel mensen bij één kraam, afstand houden en geen eten nuttigen ter plaatse.
 • De gemeentelijke dienstverlening blijft doorgaan, waarbij de hygiënemaatregelen van het RIVM gevolgd worden. Daarnaast is het dringende advies om alleen voor urgente zaken de gemeentelijke dienstverlening aan te spreken.

Om de regels te formaliseren is een noodverordening vastgesteld. De maatregelen worden in Drenthe tot nu toe goed nageleefd. Wie zich niet aan de opgestelde coronaregels houdt, loopt het risico op tenminste drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 4.350 euro. 

Bekijk hier de noodverordening van 16 maart.

 

 

Wat betekent het aanwijsbesluit BOA’s en toezichthouders?

In dit aanwijsbesluit wordt geregeld dat, naast de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe de noodverordening van 16 maart mogen handhaven. U vindt het aanwijsbesluit hier.