We ontvangen veel vragen over het coronavirus en de noodverordening waarin de maatregelen zijn opgenomen om verspreiding van het virus te beperken. Door op een onderwerp te klikken, komt u direct uit bij de vragen en antwoorden. Veel antwoorden vindt u ook op de website van het RIVM en de Rijksoverheid.

Hebt u een specifieke vraag die hier niet bij staat? Stuur dan een e-mail naar corona@vrd.nl
(Wij werken hard om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, helaas lukt dat niet altijd op korte termijn. We doen ons best om vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden)

Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

We krijgen op dit moment veel vragen over protocollen: Kan of moet ik een protocol voor mijn organisatie/bedrijf/branche laten toetsen door de Veiligheidsregio Drenthe?

De Veiligheidsregio Drenthe toetst alleen de protocollen voor bedrijven die zijn aangemerkt als dagattractie. Voor alle overige bedrijven/ondernemers/organisaties is een protocol vooral een handig handvat om zelf te controleren of op een juiste wijze wordt voldaan aan de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid

Veel branches, belangenbehartigers en koepelorganisaties publiceren zelf protocollen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van die protocollen ligt bij de branches zelf, want die hebben het beste zicht op de eigen praktijk.De protocollen zijn ook bedoeld om enige afstemming en eenduidigheid in de branche zelf te bewerkstelligen.Meer (uitgebreide) informatie over protocollen vind je op de website van Rijksoverheid.

Let op: het opstellen van een protocol bepaalt niet of een bedrijf weer open mag. Het kabinet besluit of maatregelen versoepeld kunnen worden en bepaalde sectoren open mogen.


1. Samenkomen/groepen

Met hoeveel mensen mag ik binnen afspreken?

Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Daarom is het belangrijk de vorming van grote groepen te voorkomen. Mensen kunnen dus wel beperkt, tot 1 juni maximaal met z’n drieën,  bij elkaar komen maar belangrijk daarbij is:

 1. drukte te vermijden
 2. altijd 1,5 afstand te houden tot anderen

Als er onverantwoorde situaties ontstaan, bijvoorbeeld als de publieke gezondheid in gevaar komt, kunnen er maatregelen genomen worden. Als het bijvoorbeeld op bepaalde locaties, zoals bij zwemplassen of in winkelstraten, te druk is krijgt de eigenaar van de locatie opdracht in te grijpen. De noodverordening blijft van kracht en bij samenkomsten met meer dan 3 personen (niet van hetzelfde gezin) kan er gehandhaafd worden.

 Per 1 juni worden de maatregelen verder versoepeld: buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren

 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt kunnen handhavers optreden!

Klik hier voor alle maatregelen die per 1 juni versoepeld worden.

2. Recreatie, zwemmen, uitgaan en winkelen

Wat zijn de maatregelen voor openbare zwemgebieden?

- Houd 1,5 meter afstand, ook in het water;
- Kom alleen of met je eigen gezinsleden; 
- Ga alleen naar de zwemplas bij jou in de buurt;
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
- Volg altijd de aanwijzingen van de gastheer, gastdame, toezichthouders en handhavers op en respecteer de regels en coronamaatregelen;
- Toiletvoorzieningen op locatie zijn gesloten; ga daarom (vooraf) thuis naar de wc
- Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden en doe dit ook zodra je weer thuis komt; 
- Betaal zoveel mogelijk met pin of betaal contactloos (pin of mobiel);
- Er is geen EHBO /AED post aanwezig, u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid;
- Verlaat direct na het zwemmen en zonnen de locatie. Blijf niet onnodig hangen op toegangswegen, trappen en parkeerplaatsen
In dit protocol van het ministerie van infrastructuur en waterstaat staan alle adviezen voor recreëren in en aan het water gebaseerd op de adviezen van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid.

Op moment dat het te druk wordt en/of de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd, dan kan het gebied gesloten worden. U wordt dan verzocht het gebied te verlaten. Geeft u hier geen gehoor aan, dan wordt er gehandhaafd.

Mogen recreatiebedrijven zoals campings en jachthavens open?

Recreatiebedrijven in Drenthe mogen, onder strikte voorwaarden, open. De toilet- douche- en wasvoorzieningen zijn in principe gesloten tot 1 juli, tenzij er geregeld is dat één gezin gebruik kan maken van één vast toilet en/of douche door middel van een persoonlijke sleutel. Voor gasten die geen gebruik maken van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan, is recreëren sowieso toegestaan. Deze regels gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens.

Per 1 juli gaan landelijk de recreatiebedrijven weer open en worden er dus meer reisbewegingen verwacht. 

Is het toegestaan om chemische toiletten te legen aan de buitenkant van de sanitaire voorzieningen?

Ja, het legen van chemische toiletten aan de buitenkant is toegestaan, als er aan de anderhalve meter regel wordt voldaan. Als het stortpunt zich aan de binnenkant van het gebouw bevindt, mag het legen alleen als de sanitair ruimte kan worden afgesloten met een slot.

Welke maatregel geldt voor gebouwen waar bijvoorbeeld wasmachines staan?

Als er een gebouw is met wasmachines voor algemeen gebruik, moet er worden gegarandeerd dat deze niet door meer kan één persoon tegelijkertijd betreed kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een slot op de toegangsdeur.

Welke voorzieningen mogen open: receptie, speeltuin, winkel, horeca etc.?
Vanaf 1 juni mag horeca onder voorwaarden open. Speeltuinen mogen open, als de begeleiders van kinderen (0-12) onderling minstens 1,5 meter afstand houden. De receptie van een locatie mag geopend blijven al dient wel de regel van 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. Altijd geldt: minimaal 1,5 meter afstand tussen personen. U kunt bijvoorbeeld op de deur die leidt naar de betreffende ruimte een brief hangen waar staat aangegeven dat maximaal 2 personen per keer binnen mogen zijn bij de receptie. Eén en ander is afhankelijk van het vloeroppervlak van de betreffende ruimte.

Zijn er ook regels rondom het parkeren van auto’s?
U kunt parkeerplekken bijvoorbeeld met lint of pionnen afzetten zodat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen geparkeerde auto’s. Let er op dat, als mensen uitstappen, nog minimaal 1,5 meter ruimte is tussen personen.

Met hoeveel mensen mogen gasten buiten verblijven op de camping?

Groepsvorming zonder de 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan. Vanaf 1 juni mag je in een groep van 3 of meer buiten zijn, als je de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd. Gasten mogen dus wel met hun eigen gezin buiten verblijven, met minder dan 1,5 meter afstand van elkaar.

Wat moet ik doen als gasten zich niet aan de regels houden?
Als u constateert dat uw gasten de voorschriften niet naleven, dan spreekt u allereerst zelf de mensen er op aan. Heeft dit geen of onvoldoende effect, bel dan het niet-spoednummer van de politie: 0900-8844 of de handhavers van de gemeente.

Hoe breng ik mijn gasten op de hoogte van alle maatregelen?
Eigenaren en beheerders moeten gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de geldende maatregelen en aankondigen dat overtreding hiervan kan leiden tot verzoek om te vertrekken of tot een boete. Communicatiemateriaal, zoals posters en banners voor social media, kan worden gedownload vanaf www.rijksoverheid.nl

Mag ik gebruik maken van een groepsaccomodatie?
Groepsaccommodaties zijn niet gesloten en mogen door één gezin/huishouding worden gebruikt. Groepen die bestaan uit personen die niet afkomstig zijn uit één gezin/huishouding zijn niet toegestaan. Of meerdere huishoudens zijn toegestaan in één groepsaccommodatie is afhankelijk van meerdere factoren, namelijk:

-    Er moeten meerdere compartimenten zijn, i.p.v. één grote ruimte;

-    Elk gezin moet eigen sanitaire voorzieningen hebben;

-    De 1,5 meter regel tussen de verschillende huishoudens moet worden opgevolgd en door de verhuurder gegarandeerd kunnen worden.

Wanneer worden Bed&Breakfast (B&B's)/groepsaccommodaties weer opengesteld?

Als  er sprake is van een overnachting, mag een B&B open. De tafelschikking van het ontbijt (andere maaltijden mogen niet) moet op 1,5 meter afstand wanneer er 3 gasten of meer zijn en ze niet allemaal tot hetzelfde huishouden behoren. Wanneer er sprake is van alleen ‘breakfast’ of welke andere maaltijd dan ook, mag het niet. Meer informatie staat bij artikel 1.2 en artikel 2.3 lid 1 onder a van de noodverordening. Per 1 juni worden de maatregelen voor Bed&Breakfast versoepeld. Eetgelegenheden mogen dan onder voorwaarden weer open. 

Wanneer mag ik weer naar een bioscoop, restaurant, café en culturele instelling?
Als het virus onder controle blijft, zijn per 1 juni terrassen met zitplaatsen toegestaan, met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden

Restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni open, onder deze voorwaarden:

·         Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);

·         bezoekers moeten reserveren;

·         iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);

·         in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Film-, theater- en concertzalen mogen vanaf 1 juni open, onder deze voorwaarden:

o    een maximum van 30 mensen in het publiek;

o    bezoekers moeten vooraf reserveren;

o    een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;

o    iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

·         Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

·         Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

·         Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Mag ik een vorm van een drive-in bioscoop organiseren?
Een dergelijke bijeenkomst valt onder de noemer van een evenement en is niet toegestaan.

Blijven de winkels open?
Winkels en het openbaar vervoer zijn verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen minimaal 1,5 meter afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. 

Zijn de weekmarkten gewoon open?
Markten zijn toegestaan mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Het protocol verantwoord winkelen vindt u via de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/25/protocol-verantwoord-winkelen

3. Evenementen

Mogen er spelweken worden gehouden?
Spelweken zijn er in allerlei vormen, dus we kunnen niet voor alle spelweken zeggen dat ze niet mogen op dit moment. Als het een grote gebeurtenis is met veel publiek en vrijwilligers, dan is het een evenement. Evenementen zijn tot 1 september niet toegestaan. Veel spelweken zijn aan het eind van de zomer. Het is eigenlijk te vroeg om daar nu al iets over te zeggen: want tussen nu en september kunnen de regels nog versoepeld of juist weer strenger worden. Het kabinet is daar volop mee bezig. Als organisatoren een knoop moeten doorhakken over het wel of niet doorgaan, of een vorm zoeken die al wel mag: kijk met gezond verstand naar wat mogelijk is binnen de regels.

Welke festivals gaan nog door?
Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

4. Sport en rijlessen

Sport
Met uw vragen over begeleid sporten voor kinderen en jeugdigen t/m 18 jaar kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Misschien is het antwoord op uw vraag al gegeven op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten: www.sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus. Zo niet dan kunt u het beste de website van de desbetreffende gemeente raadplegen. 

Op 6 mei heeft het kabinet versoepeling van de maatregelen aangekondigd inclusief een stappenplan voor de komende maanden. De versoepeling biedt ook voor sporten meer mogelijkheden. Als het virus onder controle blijft, gaat per 1 september ook de deur van het slot voor de fitnessclubs en verenigingskantines. Ook alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt dan ook voor het betaald voetbal.

Is het toegestaan om auto-, motor- en bromfietslessen te geven?
Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is per 11 mei weer mogelijk. Dat geldt ook voor de rijinstructeurs. Het is toegestaan om rijlessen te geven onder voorwaarde van de geldende maatregelen. 

5. Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer rijdt volgens een aangepaste dienstregeling. Voor het openbaar vervoer geldt: reis alleen als het noodzakelijk is en houdt minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

Vanaf 1 juni geldt:

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

6. Ondernemers

Kan of moet ik een protocol voor mijn organisatie/bedrijf/branche laten toetsen door de Veiligheidsregio Drenthe?

De Veiligheidsregio Drenthe toetst alleen de protocollen voor bedrijven die zijn aangemerkt als dagattractie. Voor alle overige bedrijven/ondernemers/organisaties is een protocol vooral een handig handvat om zelf te controleren of op een juiste wijze wordt voldaan aan de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid. 

Veel branches, belangenbehartigers en koepelorganisaties publiceren zelf protocollen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van die protocollen ligt bij de branches zelf, want die hebben het beste zicht op de eigen praktijk.De protocollen zijn ook bedoeld om enige afstemming en eenduidigheid in de branche zelf te bewerkstelligen.Meer (uitgebreide) informatie over protocollen vind je op de website van Rijksoverheid.

Let op: het opstellen van een protocol bepaalt niet of een bedrijf weer open mag. Het kabinet besluit of maatregelen versoepeld kunnen worden en bepaalde sectoren open mogen.

Welke steun is er voor ondernemers?
De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe trekken zo veel mogelijk samen op bij het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden door de effecten van Corona. De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het Kabinet beschikbaar heeft gesteld.  Drentse ondernemers kunnen terecht op http://www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele Drentse regelingen. Op de website van uw eigen gemeente staat een actueel overzicht van de geldende regeling per gemeente. 

7. Onderwijs

Voor specifieke vragen over de regels en roosters op uw eigen school kunt u het beste contact opnemen met de betreffende school.

Wanneer gaat het voortgezet onderwijs open?
Het voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  

Wanneer gaat het voortgezet speciaal onderwijs open?
Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Wanneer gaat het basis onderwijs 100% open?
Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

Wanneer gaat de BSO 100% open?
De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Tot wanneer is de noodopvang beschikbaar?
Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Wanneer gaat het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) open?
Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Mogen sportlessen op school alleen buiten gegeven worden?

De lessen worden in ieder geval tot 2 juni bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buitenaccommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het Speciaal Onderwijs), dan mogen er in een binnenaccommodatie (gymzaal/speellokaal in de school) alleen matig-intensieve activiteiten worden gegeven.

Moeten leerlingen 1,5 meter afstand houden?
Voor zover dat kan, moet er tussen leraren en leerlingen 1,5 meter afstand worden gehouden. De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, fysiek contact met andere leerlingen is toegestaan.

8. Verpleeghuizen, buurthuizen en wijkcentra

Wanneer mag ik weer op bezoek bij een verpleeghuizen?

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Zijn de buurthuizen nog open?

Op dit moment zijn al veel buurthuizen en wijkcentra in Drenthe gesloten als gevolg van de noodverordening en de adviezen van het RIVM. De Drentse burgemeesters ondersteunen deze lijn. Wel vinden zij het belangrijk dat buurthuizen open kunnen blijven voor noodzakelijke zorgtaken. Zoals bijvoorbeeld de functie van apotheek, bloedpoli, kinderopvang en uitvaarten/opbaring. 

Per 1 juni mogen buurthuizen weer open mits ze zich aan de maatregelen houden.

9. Corona testen en beschermingsmiddelen

Wanneer kan ik worden getest op het Covid-19 virus en hoe gaat dat?
De meest actuele informatie over testen vindt u op de site van de GGD Drenthe

Welke gezondheidsmaatregelen moet ik nemen?

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Waar kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen inleveren?

 • KLEINE HOEVEELHEDEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Zoek contact met het Actiecentrum Zorgcoördinatie Noord:

050 - 305 31 00 of via covid@zorgcoordinatienoord.nl voor het inzamelpunt bij u in de buurt

 • GROTE HOEVEELHEDEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
  Dit wordt landelijk gecoördineerd, stuur hiervoor een mail naar: middelencorona@nfu.nl 

Het Rode kruis biedt ook ondersteuning. Zij zorgt ervoor dat alle materialen, grote en kleine hoeveelheden ook landelijk centraal herverdeeld en gedistribueerd kunnen worden. Voor meer informatie zie www.rodekruis.nl.

10. Uitvaarten

Bij een uitvaart mogen maximaal 30 personen bij elkaar zijn onder de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. En alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus worden genomen. Het aantal van 30 is inclusief het uitvaartpersoneel (uitvaartleider, geestelijke en begraafplaatsbeheerder). Als het virus onder controle blijft, wordt per 1 juli dit maximale aantal uitgebreid van 30 naar 100 personen.

Laatste update: 20 mei om 14:00 uur