Asbest brand

  • Sluit tijdens de brand ramen en deuren, zet uw ventilatiesysteem uit en blijf uit de rook.
  • Betreed het verspreidingsgebied niet totdat het zorgvuldig is opgeruimd door de instanties.
  • Houdt ook (klein)vee en huisdieren binnen. De dieren mogen weer naar buiten zodra het asbest is opgeruimd.
  • Vermijd zo veel mogelijk contact met roet –en/of asbestdeeltjes in uw omgeving.
  • Bij mogelijke brandresten en asbest in uw woning zoek contact met uw gemeente. Zij zorgen dat dit door een gespecialiseerd bedrijf wordt opgeruimd.
  • Heeft u in de rook gestaan? Trek vieze kleding voorzichtig uit en was het in de wasmachine. Gewassen kleding kan gewoon weer gedragen worden.