Rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage (UGS) Norg/Langelo ter inzage

Van 4 september tot en met 16 oktober 2017 ligt het rampbestrijdingsplan van de Underground Gas Storage (UGS) Norg/Langelo ter inzage. De ter inzage legging wordt aangekondigd in het Dagblad van het Noorden, de Roderkrant en Roder Journaal. Klik hier voor de aankondiging in de kranten.

Het rampbestrijdingsplan bevat het geheel van de te nemen maatregelen door de hulpdiensten tijdens de eerste uren van een ramp bij de ondergrondse gasopslag. U kunt het rampbestrijdingsplan persoonlijk inzien aan de balie van de Veiligheidsregio Drenthe, Mien Ruysweg 1 te Assen en het gemeentehuis van de gemeente Noordenveld, Raadhuisstraat 1 te Roden.  Daarnaast staat het rampbestrijdingsplan op onze website, klik hier om het plan in te zien.