Verkennings Eenheid Brandweer (VEB)

De verkenningseenheid brandweer (VEB) heeft als taak om mogelijk acuut schadelijke effecten voor de gezondheid van de bevolking te signaleren en waarschuwt u in dergelijke gevallen door middel van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (de sirenes waarbij u ramen en deuren moet sluiten en naar radio Drenthe kunt luisteren voor meer informatie) of NL-Alert.

Materiaal:

Dit doet de brandweer door o.a. metingen uit te voeren wanneer het vermoeden bestaat dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Voorbeelden kunnen zijn een grote brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, lekkage van een tankwagen, een lekkage in een fabriek enz.

In Drenthe zijn er acht verkenningseenheden die ingezet kunnen worden waaronder dus die van Hoogeveen. De verkenningseenheden worden gewaarschuwd en ingezet door de CVE (Coördinator Verkennings Eenheid). De CVE bevind zich tijdens een inzet op de meldkamer en verstrekt vanaf daar de opdrachten aan de verkenningseenheden in het veld. Op basis van de meetwaarden en gegevens die de eenheden doorgeven adviseert de CVE of bijvoorbeeld de sirenes en/of NL-Alert geactiveerd moeten worden.

De verkenningseenheid  bestaat uit drie personen (2 personen die de metingen uitvoeren en een chauffeur). Zij kunnen metingen uitvoeren op explosiegevaar, gevaarlijke stoffen en radioactiviteit. Op bijgaande foto’s ziet u de apparatuur die door de eenheid gebruikt wordt.