Over Veiligheidsregio Drenthe

Alle activiteiten van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) richten zich op het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Drenthe. Onder de VRD vallen Brandweer Drenthe GHOR Drenthe en het Multidisciplinair Veiligheidsbureau, dat zich richt op de voorbereiding op crises en rampen (crisismanagement).