brandincidenten (2018)
2212
brandincidenten (2018)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd bij (een vermoeden van) brand.
woningbranden (2018)
160
woningbranden (2018)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd en waarbij het gaat om een woningbrand.
hulp/dienst- verleningen (2018)
1111
hulp/dienst- verleningen (2018)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd en waarbij geen sprake is van brand, zoals bij storm, wateroverlast of een verkeersongeval.
verkeersongevallen (2018)
233
verkeersongevallen (2018)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd en waarbij het gaat om een verkeersongeval.
automatische brandmeldingen (2018)
1933
automatische brandmeldingen (2018)
Het aantal brandmeldingen door een automatische brandmeldinstallatie (inclusief particuliere alarmcentrale) aan de brandweer meldkamer.
loze automatische brandmeldingen (2018)
1091
loze automatische brandmeldingen (2018)
Het aantal brandmeldingen door een automatische brandmeldinstallatie aan de brandweer meldkamer, waarbij na verificatie door bijvoorbeeld telefonisch contact, blijkt dat er geen brandweerinzet nodig is. In sommige gevallen is er wel wat aan de hand geweest, maar is hulp van de brandweer niet nodig.
aantal keer nodeloos uitgerukt (2018)
781
aantal keer nodeloos uitgerukt (2018)
Het aantal keer dat brandweereenheden zijn gealarmeerd door de brandweer meldkamer naar aanleiding van een melding door een automatische brandmeldinstallatie, terwijl er geen brandweerinzet nodig blijkt te zijn.
bassischoolleerlingen brandveiligheid les gehad (2018)
31%
bassischoolleerlingen brandveiligheid les gehad (2018)
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van alle basisschoolleerlingen in Drenthe deze periode brandveiligheid les heeft gehad.
brandweer- vrijwilligers (2018)
752
brandweer- vrijwilligers (2018)
Het aantal aanstellingen brandweervrijwilligers.
overige dienstverbanden (2018)
240
overige dienstverbanden (2018)
Het aantal vaste of tijdelijke aanstellingen van medewerkers. De beroepsbrandweer valt hier ook onder.
leden van de jeugdbrandweer (2018)
70
leden van de jeugdbrandweer (2018)
Het aantal leden van de jeugdbrandweer bij de vier Drentse jeugdbrandweerkorpsen.
waarvan bijdrage Rijk (mln)
5.4
waarvan bijdrage Rijk (mln)
waarvan bijdrage gemeente (mln)
23.7
waarvan bijdrage gemeente (mln)