brandincidenten (Q4)
577
brandincidenten (Q4)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd bij (een vermoeden van) brand.
woningbranden (Q4)
43
woningbranden (Q4)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd en waarbij het gaat om een woningbrand.
hulp/dienst- verleningen (Q4)
274
hulp/dienst- verleningen (Q4)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd en waarbij geen sprake is van brand, zoals bij storm, wateroverlast of een verkeersongeval.
verkeersongevallen (Q4)
79
verkeersongevallen (Q4)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd en waarbij het gaat om een verkeersongeval.
automatische brandmeldingen (Q4)
535
automatische brandmeldingen (Q4)
Het aantal brandmeldingen door een automatische brandmeldinstallatie (inclusief particuliere alarmcentrale) aan de brandweer meldkamer.
loze automatische brandmeldingen (Q4)
301
loze automatische brandmeldingen (Q4)
Het aantal brandmeldingen door een automatische brandmeldinstallatie aan de brandweer meldkamer, waarbij na verificatie door bijvoorbeeld telefonisch contact, blijkt dat er geen brandweerinzet nodig is. In sommige gevallen is er wel wat aan de hand geweest, maar is hulp van de brandweer niet nodig.
aantal keer nodeloos uitgerukt (Q4)
214
aantal keer nodeloos uitgerukt (Q4)
Het aantal keer dat brandweereenheden zijn gealarmeerd door de brandweer meldkamer naar aanleiding van een melding door een automatische brandmeldinstallatie, terwijl er geen brandweerinzet nodig blijkt te zijn.
bassischoolleerlingen brandveiligheid les gehad (Q4)
8%
bassischoolleerlingen brandveiligheid les gehad (Q4)
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van alle basisschoolleerlingen in Drenthe deze periode brandveiligheid les heeft gehad.
De rookmelderdichtheid is gebaseerd op cijfers uit het WOONonderzoek van het ministerie uit 2015. De Rijksoverheid doet om de 3 jaar onderzoek naar hoe mensen wonen en willen wonen. Met rookmelderdichtheid wordt het percentage woningen met een of meerdere rookmelders bedoeld.
brandweer- vrijwilligers (Q4)
752
brandweer- vrijwilligers (Q4)
Het aantal aanstellingen brandweervrijwilligers.
overige dienstverbanden (Q4)
240
overige dienstverbanden (Q4)
Het aantal vaste of tijdelijke aanstellingen van medewerkers. De beroepsbrandweer valt hier ook onder.
leden van de jeugdbrandweer (Q4)
70
leden van de jeugdbrandweer (Q4)
Het aantal leden van de jeugdbrandweer bij de vier Drentse jeugdbrandweerkorpsen.
waarvan bijdrage Rijk (mln)
5.4
waarvan bijdrage Rijk (mln)
waarvan bijdrage gemeente (mln)
23.7
waarvan bijdrage gemeente (mln)