brandincidenten (Q4-2020)
484
brandincidenten (Q4-2020)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd bij (een vermoeden van) brand.
woningbranden (Q4-2020)
45
woningbranden (Q4-2020)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd en waarbij het gaat om een woningbrand.
hulp/dienst- verleningen (Q4-2020)
293
hulp/dienst- verleningen (Q4-2020)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd en waarbij geen sprake is van brand, zoals bij storm, wateroverlast of een verkeersongeval.
verkeersongevallen (Q4-2020)
54
verkeersongevallen (Q4-2020)
Het aantal incidenten waarbij de brandweer om hulp is gevraagd en waarbij het gaat om een verkeersongeval.
automatische brandmeldingen (Q4-2020)
429
automatische brandmeldingen (Q4-2020)
Het aantal brandmeldingen door een automatische brandmeldinstallatie (inclusief particuliere alarmcentrale) aan de brandweer meldkamer.
loze automatische brandmeldingen (Q4-2020)
290
loze automatische brandmeldingen (Q4-2020)
Het aantal brandmeldingen door een automatische brandmeldinstallatie aan de brandweer meldkamer, waarbij na verificatie door bijvoorbeeld telefonisch contact, blijkt dat er geen brandweerinzet nodig is. In sommige gevallen is er wel wat aan de hand geweest, maar is hulp van de brandweer niet nodig.
aantal keer nodeloos gealarmeerd(Q4-2020)
131
aantal keer nodeloos gealarmeerd(Q4-2020)
Het aantal keer dat brandweereenheden zijn gealarmeerd door de brandweermeldkamer naar aanleiding van een melding door een automatische brandmeldinstallatie, terwijl er geen brandweerinzet nodig blijkt te zijn.
oorzaak brandverschijnselen (Q4-2020)
8
oorzaak brandverschijnselen (Q4-2020)
Het aantal keer dat brandweer is gealarmeerd voor een mogelijke brand bij een automatische brandmelding ten gevolge van brandverschijnselen, waarbij geen blusactie van de brandweer nodig was.
basisschoolleerlingen brandveiligheid les gehad (Q4-2020)
0%
basisschoolleerlingen brandveiligheid les gehad (Q4-2020)
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van alle basisschoolleerlingen in Drenthe deze periode brandveiligheid les heeft gehad.
inzetten collegiaal opvang team (Q4-2020)
6
inzetten collegiaal opvang team (Q4-2020)
Het Collegiale Opvang Team biedt collega's na een ingrijpende inzet direct hulp. De collega's van het opvangteam zijn hiervoor opgeleid en bijgeschoold. Hier wordt het aantal inzetten van het COT weergegeven.
GRIP-incident(en) (Q4-2020)
2
GRIP-incident(en) (Q4-2020)
Bij een GRIP incident wordt gewerkt met de procedure van GRIP (Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure). Met deze aanduiding wordt bepaald hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. Hier wordt het aantal GRIP incidenten getoond.
brandweer- vrijwilligers (Q4-2020)
761
brandweer- vrijwilligers (Q4-2020)
Het aantal aanstellingen brandweervrijwilligers.
overige dienstverbanden (Q4-2020)
252
overige dienstverbanden (Q4-2020)
Het aantal vaste of tijdelijke aanstellingen van medewerkers. De beroepsbrandweer valt hier ook onder.
leden van de jeugdbrandweer (Q4-2020)
75
leden van de jeugdbrandweer (Q4-2020)
Het aantal leden van de jeugdbrandweer bij de vier Drentse jeugdbrandweerkorpsen.
uitgaven VRD (mln) (p.j. 2020)
30.8
uitgaven VRD (mln) (p.j. 2020)
waarvan bijdrage Rijk (mln) (p.j. 2020)
5
waarvan bijdrage Rijk (mln) (p.j. 2020)
waarvan bijdrage gemeente (mln) (p.j. 2020)
25.8
waarvan bijdrage gemeente (mln) (p.j. 2020)