“Flexibele opschaling functioneel, verbinding met samenleving kan beter”


Uit de evaluatie komt naar voren dat de Veiligheidsregio slagvaardig en vakkundig optreed bij incidenten maar meer aandacht kan hebben voor de behoefte vanuit de samenleving tijdens een incident.

De droge zomerperiode in 2018 uitte zich in een aantal grote incidenten en natuurbranden. Deze inzetten zijn geëvalueerd door Veiligheidsregio Drenthe. Hiervoor is een breed scala aan betrokkenen geïnterviewd, waaronder betrokken medewerkers, inwoners, loonwerkbedrijven en andere organisaties.

Er kwam duidelijk naar voren dat de snelle fysieke hulpverlening door alle betrokkenen enorm werd gewaardeerd. Het getoonde ‘naoberschap’ hielp ook bij het snel en slagvaardig bestrijden van incidenten, zo stonden boeren gedurende de droogte gereed om bij te springen met extra water.

Bij de natuurbrand in Wateren was er sprake van grote zelfredzaamheid van inwoners en campingeigenaren en werd er op initiatief van campingeigenaren snel ontruimd en betrokkenen vonden zelf een tijdelijke opvangplek.

Daarnaast kwam naar voren dat de samenwerking in de interne crisisorganisatie en ‘het elkaar kennen’ belangrijk is om snel en goed met elkaar te kunnen afstemmen tijdens een incident. Bij de afvalbrand in Nieuw-Dordrecht kwam dit naar voren  door de inzet van de blushelikopter van defensie en het droneteam van Veiligheidsregio Twente.

Het belangrijkste leerpunt zit in de verbinding, ook met de betrokken inwoners. Er dient meer aandacht te zijn voor de behoefte van de inwoners, bij de crisisorganisatie lag de focus teveel op de eigen werkprocessen.

De VRD gaat deze ontwikkelpunten meenemen in de organisatie, onder andere in opleidingen, trainingen en oefeningen van de crisisfunctionarissen. Er is dan meer aandacht voor het denken vanuit de situatie in plaats van richtlijnen en procedures.


klik op onderstaande afbeelding voor het rapport

.