Ketenregisseur aanpak MensenhandelWie zijn wij?
Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) is een samenwerkingsverband tussen de 12 Drentse gemeenten en straf- en zorgpartners. Het doel is het verminderen van criminaliteit, overlast en maatschappelijke uitval. ZVHD voert de procesregie bij casuïstiek waarbij sprake is van problemen op meerdere leefgebieden die ook de veiligheid buitensporig aantasten. Daarnaast heeft ZVHD de opdracht om de aanpak Mensenhandel te faciliteren.

Ben jij een enthousiaste professional met ervaring en affiniteit in het werkveld van mensenhandel en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan hebben wij een fantastische kans voor jou! Het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe is op zoek naar een:

Ketenregisseur aanpak Mensenhandel

(24 uur per week)

Wat ga je doen?

Als Ketenregisseur aanpak Mensenhandel ben je de verbindende schakel tussen gemeenten en ketenpartners en werk je aan het versterken van de aanpak van mensenhandel door middel van een aanjagende rol. Dit doe je door de samenhang en samenwerking binnen de keten van betrokken organisaties te verbeteren en tevens het vergroten van het bewustzijn over mensenhandel. Samen met de zorgcoördinator geef je trainingen om mensenhandel in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren.
Als Ketenregisseur aanpak Mensenhandel werk je nauw samen met de zorgcoördinator en onderhoud je contacten met het netwerk. Waar de zorgcoördinator zich voornamelijk richt op de zorg voor slachtoffers, is de ketenregisseur meer gericht op structurele verbeteringen in de aanpak van mensenhandel.
Je zit het 2-wekelijks overleg met de zorgcoördinator en het Team Mensenhandel en Migratiecriminaliteit van Politie voor en vormt de schakel tussen regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de aanpak van mensenhandel.

Welke competenties breng je mee?

Verbindend Je beschikt over uitstekende communicatie- en netwerkvaardigheden en je zorgt voor relatieopbouw en -beheer. Je stelt de juiste vragen, durft dilemma’s bespreekbaar te maken en creëert een situatie waarin iedereen zich gehoord voelt.

Analytisch vermogen Je kijkt vanuit een helicopterview en kan afstand nemen van de problematiek om de grote lijnen te zien.

Oplossingsgericht Je kunt snel en adequaat inspelen op ontwikkelingen en je hebt oog voor mogelijkheden, kansen en oplossingen. Je werkt niet vanuit macht, maar zet in op gezamenlijk gedragen, democratische besluiten op basis van inhoudelijke afwegingen. Je kan omgaan met weerstand. Bij weerstand creëer je doorzettingsmacht.

Overtuigend en besluitvaardig Je bent in staat om te sturen en regie te voeren vanuit deskundigheid en overtuiging. Afhankelijk van wat nodig is, kun je aanjagen of afremmen. Je neemt geen verantwoordelijkheden over, maar je bent juist in staat netwerkpartners in hun kracht te zetten.

Voortgangscontrole Je zorgt ervoor dat de benodigde informatie op tafel komt. Je registreert en monitort de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en rapporteert transparant over de voortgang. Je haalt proactief informatie op wanneer geen terugkoppeling wordt gegeven.

Resultaatgericht Je bent gericht op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten en je geeft niet op totdat deze zijn bereikt. Bij stagnatie blijf je zoeken naar oplossingen en ben je bereid net dat stapje extra te zetten.

Daarnaast beschik je over:

  • HBO+ werk- en denkniveau;
  • Heb je de post-hbo opleiding bestrijding mensenhandel gevolgd of ben je bereid deze te volgen;
  • Ruime ervaring in het functioneren binnen een complexe samenwerkingsomgeving en heb je een brede blik op de aanpak van veiligheidsvraagstukken, zowel op casus als beleidsniveau;
  • Gedegen kennis van het werkveld van gemeenten en de verschillende justitie- en zorgpartners;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en schrift;
  • Ervaring en technieken met betrekking tot het leiden van vergaderingen, gespreksvoering en besluitvormingsprocessen;
  • Rijbewijs B en een auto.

Wat bieden wij?

Het betreft een jaarcontract met daarna uitzicht op een vast dienstverband. De functie is binnen ZVHD ingeschaald in schaal 10 (CAR-UWO Veiligheidsregio). Daarnaast ontvang je een flexibel in te zetten individueel keuze budget (IKB) en reiskostenvergoeding.
Je gaat deel uitmaken van een klein en gezellig team waar voldoende ruimte wordt geboden voor persoonlijke ontwikkeling.
ZVHD wordt ondersteund door de Veiligheidsregio Drenthe wat betreft de bedrijfsvoerings-processen.


Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op via 088-246 0 264 en vraag naar Rianne Folkerts.


Meer informatie over de aanpak van mensenhandel vind je hier:

Kader voor de aanpak mensenhandel
Factsheet dadermonitor mensenhandel
Slachtoffers mensenhandel in beeld bij Comensha
Kerncijfers en inzichten mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen


Wil je solliciteren?

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring en motivatie! Laat dat bij je sollicitatie goed zien in je brief en CV. Je kunt uiterlijk tot en met 14 april 2023 je brief mailen naar rianne.folkerts@zvhd.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023. De aanvraag van een VOG maakt onderdeel uit van de procedure.