Programmamanager InformatievoorzieningVeiligheidsregio Drenthe en GGD Drenthe zijn samen op zoek naar een:

Programmamanager Informatievoorziening

(tijdelijk/interim)

Werk jij mee aan de veiligheid en gezondheid in Drenthe?

We leven in een turbulente tijd. Zo hebben we onder meer te maken met een klimaat- en energiecrisis, een vluchtelingencrisis, een oorlog in Oekraïne, hoge kosten voor levensonderhoud en druk op de gezondheidszorg. Dit zorgt voor spanningen, die een extra uitdaging zijn voor de GGD Drenthe en de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Wij vervullen een centrale rol op het gebied van onder andere brandweer, crisisbeheersing, publieke gezondheid en sociale veiligheid. Goede en snelle informatievoorziening kan ons hierin een voorsprong geven.

Daarom ontwikkelen we ons steeds meer als een proactieve kennispartner, die actief gebruik maakt van data en expertise. We tonen lef en experimenteren met slimme technologieën als VR, AI, robotisering. En we blijven innovaties uit de markt toepassen. Ook hebben we een data hub opgezet om het werken met data een boost te geven. Kortom, we hebben al veel gerealiseerd en zijn op weg naar meer!

Informatievoorziening helpt ons onder meer:

 • Kennispartner en adviseur te zijn op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en sociale veiligheid, regionaal en landelijk.
 • Goed zicht te houden op mogelijke dreigingen en risico’s in de samenleving die kunnen leiden tot onrust of een calamiteit.
 • Beter inzicht te krijgen in de brandweerinzet en de oorzaken van brand, waardoor we adequater reageren en meer preventief optreden.
 • Samen met partners snel en adequaat te reageren op een (ongekende) crisis.
 • Nieuwe dreigingen voor de publieke gezondheid beter te voorspellen.
 • Inwoners van Drenthe te helpen om veerkrachtiger in het leven te staan.

De visie voor Informatievoorziening ligt klaar. Nu zoeken we een sterke programmanager die hierin de lead neemt.

Informatievoorziening is van ons allemaal

We zien een organisatie voor ons waarin we probleemloos informatie uitwisselen en belangrijke keuzes maken op basis van data. Waarin data en expertise snel, makkelijk en veilig toegankelijk zijn voor alle medewerkers en partners. En zij hierdoor daadwerkelijk anders gaan denken en doen. Waarin ruimte is voor innovatie en experimenten, en slimme technologie onze inzet ondersteunt. Dit toekomstbeeld vraagt iets van technologie, maar het vraagt vooral iets van de mindset van onze medewerkers. Informatievoorziening is van ons allemaal.

Jij brengt beweging

We zoeken een programmamanager die de hele organisatie in beweging krijgt rond Informatievoorziening. Je vormt netwerken, brengt samenhang en legt verbindingen binnen en buiten onze organisatie. Je draagt uit welke waardevolle inzichten ontstaan als je data koppelt aan inhoud. Je zorgt voor draagvlak en stimuleert en inspireert collega’s in het werken met data en techniek. Daarbij richt je je op mensen en processen, structuur en cultuur, inrichting en beheer, continuïteit en innovatie. Zo creëer je een brede beweging, waarin iedereen meedoet.

Wat vraagt dit van jou?

 • We zoeken een programmamanager die ervaring heeft met veranderprogramma’s. Bij voorkeur in een overheidsorganisatie of in een maatschappelijke context.
 • Je bent thuis in de harde en zachte kant van Informatievoorziening.
 • Je kunt ‘sturen zonder macht’, bent ondernemend, innovatief en inspirerend.
 • Je ziet kansen en weet hoe je het krachtenveld in de organisatie maximaal benut.
 • Je pakt regie en bent in staat om iets compleet nieuws uit te rollen. Je laat je niet tegenhouden door bestaande structuren en hebt het lef om buiten gebaande paden te gaan.

Samen verkennen we de exacte duur en intensiteit van de opdracht.

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen we graag in contact.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Velner, Adviseur Informatiemanagement en automatisering telefoon 06-12998666.

Heb je belangstelling?

Mail dan je CV voor 9 januari aanstaande naar werken@ggddrenthe.nl. Vermeld hierbij het vacature nummer PM-22-48-Programmamanager IV en je naam in de onderwerpregel.