Lezing Wat is de impacht van technologische veranderingen op de verkeersveiligheid?

Alwin bakker

De ontwikkelingen rondom mobiliteit zitten in een stroomversnelling. Van zelfrijdende auto’s tot bezorging met behulp van drones zijn nieuwe aspecten waarmee we rekening moeten houden in het hedendaagse mobiliteitsbeleid. Alwin Bakker maakt deze innovaties in de dagelijkse praktijk zichtbaar en  inspireert overheden, het bedrijfsleven en consumenten om tot actie over te gaan. Van zelfrijdende shuttles, bezorgrobots, drones tot elektrisch rijden op al deze thema’s probeert Alwin de beweging te forceren door het doen van pilots met als uiteindelijk doel het daadwerkelijk opschalen van de innovatie.

Biografie
Alwin Bakker is ambitieus en resultaatgericht. Hij heeft meer dan vijftien jaar ervaring met beleidsprocessen en productinnovatie. De afgelopen vijf jaar was hij betrokken bij innovatie en realisatie rondom autonoom rijdende voertuigen, al liggen daar niet zijn roots. Alwin gaat tevreden naar huis als hij heeft kunnen nadenken over de nieuwe rol van de overheid en het effect daarvan op de werkelijkheid. Dat ziet hij trouwens als een rekbaar begrip: Alwin maakt het onmogelijke graag mogelijk. Kan niet bestaat niet.