Ynze van Houten

In het verkeer heeft het ontwerp van de technologische omgeving grote invloed op het menselijk gedrag – denk eens aan het effect van een comfortabele, veilige auto op de rijsnelheid. Zeer grote effecten zijn er van nieuwe technologische ontwikkelingen die de aandacht afleiden (bv. social media) of de suggestie wekken dat aandacht voor het overige verkeer nauwelijks nodig is (bv. zelfrijdende auto’s). De mens kent zijn beperkingen in - bijvoorbeeld – informatieverwerking, en komt vaak in omgevingen terecht waar hij/zij gemakkelijk verleid wordt tot het maken van fouten. Kunnen mensen nu eigenlijk wel of niet multi-tasken?  In deze workshop kijken we naar de rol en beperkingen van de mens als onderdeel van een socio-technisch systeem, zoals  - in dit geval - het verkeer.

Belang van de workshop
De workshop levert inzichten over het functioneren van de mens (denk aan de werking van aandacht,  geheugen, waarneming, etc.), en de noodzaak van het meenemen van kennis over de menselijke factor in het ontwerpen van het verkeerssysteem zodat de veiligheid positief beïnvloed kan worden.

Biografie
Ynze van Houten is docent-onderzoeker bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde van de hogeschool Saxion. Hij is psycholoog, gepromoveerd aan de Universiteit Twente, en sinds 2014 werkzaam bij Saxion. Daarvoor was hij als onderzoeker werkzaam bij het Verkeerskundig Studiecentrum (Rijksuniversiteit Groningen), het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Amsterdam, en het Telematica Instituut in Enschede. Zijn grootste interesse is menselijk gedrag en de invloed van de (technologische) omgeving daarop.