Amete van den Berg en Bob Knoester

Oudere fietsers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Een groeiend aantal ouderen fietst, elektrisch of niet, maar de ongelukken nemen ook toe. En als een oudere fietser valt, zijn de gevolgen vaak groot. Stoppen met fietsen is echter niet wenselijk, want de gezondheidswinst is nog altijd groter wanneer een oudere blijft bewegen, dan dat hij uit voorzorg stopt met fietsen.

Tijdens het project ‘Zolang ik fiets’ heeft Ideate in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzocht wat oudere fietsers zelf kunnen doen om veilig met de fiets op pad te kunnen.

Om diepgaand begrip te krijgen van ouderen en hun context is in de veldwerkfase kwalitatief onderzoek gedaan met behulp van contextmapping, het uitvoeren van duo-interviews, het ontwerpen van persona’s en customer journey’s.

Een aantal activiteiten is tijdens een (eerste) pilot in de gemeenten Dronten en Amersfoort getest. De pilot had de volgende doelen:

  • de bewustwording van het eigen fietsgedrag vergroten, in relatie tot ouder worden.
  • het gesprek over ouder worden en fietsen op gang brengen in bestaande sociale contexten
  • praktische tips aanbieden voor veiliger gedrag
  • oefeningen aanbieden om nieuw gedrag te bestendigen

Het uiteindelijke resultaat - na een tweede pilot in de lente van 2017 in de gemeenten Amersfoort, Amsterdam Noord, Alphen a/d Rijn en Ouder-Amstel – zijn vertaald in de Doortrappen programma dat gemeenten helpt om  van hun oudere fietsende inwoners, bewuste, zekere doortrappers te maken.

Belang van de workshop
De workshop is een kennismaking met (de resultaten van) het Doortrappen programma. Tevens bevat de workshop een oefening om een doelgroep aan de hand van gedragsbepalende factoren te beschrijven. Daarnaast bevat de workshop een oefening om de fysieke en sociale omgeving van je doelgroep in kaart te brengen en op basis hiervan nieuwe mogelijkheden te vinden voor het aanpakken van je vraagstuk.

Biografie
Amete van den Berg is werkzaam bij Ideate, een adviesbureau voor diensteninnovatie. Ideate ontwikkelt concepten waarbij empathie het kernbegrip vormt. Amete is een creatieve service designer met een brede achtergrond in multimedia design en communicatie. Ze is gefascineerd door de vraag hoe campagnes en concepten ook echt hun beoogde doel bereiken. Altijd nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. Ze heeft ervaring met het ontwerpen voor gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding, user experience design en campagneconcepten.

Bob is sociaal geograaf en eveneens werkzaam als service designer bij Ideate. Hij is gefascineerd in de relatie tussen publieke organisaties (ministeries, gemeenten, welzijn, woningcorporaties) en (wonende, energieconsumerende en zorgende) mensen. Zo ontwikkelde hij een aanpak om Haagse huiseigenaren te stimuleren om hun huis te verduurzamen en een tool om bewonersinitiatieven te stimuleren samen te werken. Bob is ervaren in het doen van kwalitatief (design) onderzoek en het zoeken en vinden van verrassende nieuwe inzichten.