Gerard Tertoolen

We krijgen steeds meer inzicht in het functioneren van onze hersenen en toch blijft veel nog een groot mysterie. Misschien verrassend, maar het verkeer is een plek waar we veel kunnen leren over ons brein en hoe dit samenhangt met ons gedrag. In het verkeer komen veel aspecten van ons complexe brein samen: rationele aspecten (in hoeverre zijn we vatbaar voor redelijke argumenten?), (a)sociale aspecten (hoe gaan we met elkaar om als het er op aan komt?), diepere driften (macht, geldingsdrang, territoriumdrift en agressie) en gewoontevorming (onze automatische piloot); om er slechts een paar te noemen. De overheid probeert ons (verkeers)gedrag te beïnvloeden door hier op in te spelen: tijdsbeleving (filetijd is verloren tijd, wordt gezegd), aandacht (stop met appen achter het stuur!) en inperking van vrijheid (u wilt wel harder rijden, maar dat mag niet). De centrale vraag is: hoe reageert ons brein op deze beïnvloedingspogingen? Zet het eigenlijk wel zoden aan de dijk?

Belang van de workshop
Voor iedereen die serieus bezig is met gedragsbeïnvloeding in het verkeer, is kennis over het functioneren van ons brein ‘een must’. In deze workshop maken we een reis door ons brein, waarbij we – in het bijzonder gericht verkeer en vervoer – drempels én aanknopingspunten vinden voor effectieve gedragsverandering. Soms kunnen we daarbij recht op ons doel af en soms moeten we bewust een omweggetje nemen. Eén ding is zeker: gedragsverandering in het verkeer is voer voor psychologen.

Biografie
Gerard Tertoolen is verkeerspsycholoog. Hij is verbonden aan adviesbureau XTNT en heeft daarnaast zijn eigen bedrijf De Verkeerspsycholoog GTi. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op de raakvlakken van verkeer en psychologie en sindsdien werkzaam geweest bij onder andere het RIVM, het ministerie en TNO. Hij treedt veelvuldig op in de media als expert op het gebied van verkeer en psychologie. Hij geeft lezingen, workshops en masterclasses waarin hij in begrijpelijke taal enkele grote raadselen van ons brein onthult, met het verkeer als dankbare inspiratiebron.