Wat te doen bij...?

Drenthe is een veilige regio. Toch kunnen er incidenten optreden als gevolg van menselijk handelen of natuurgeweld.

Op deze pagina geven we met behulp van overzichtelijke infographics handelingstips voor de volgende incidenten:   

  1. Asbest brand
  2. Mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen
  3. Brand in de buurt 
  4. Storm- en wateroverlast
  5. Droogte in de natuur