Over Brandweer DrentheBrandweer Drenthe bestaat uit de afdelingen Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid en Techniek & Logistiek.

Risicobeheersing

Het doel van Risicobeheersing is het (brand)veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen te vergroten. Hierbij is extra aandacht voor groepen met verminderde zelfredzaamheid (zoals zieken, ouderen en hulpbehoevenden). Ook evenementenadvisering valt onder risicobeheersing.

Incidentbestrijding

Ruim 700 vrijwilligers van Brandweer Drenthe staan dag en nacht klaar bij brand en voor hulpverlening bij incidenten. Deze mensen werken of wonen altijd in je buurt. Na een brandmelding bij de meldkamer in Drachten vertrekken zij vanuit hun thuis- of werksituatie naar één van de 36 brandweerposten. Alleen in Emmen is sprake van permanente bezetting van de post door 'beroepsbrandweer'.

Vakbekwaamheid

Het doel van de afdeling Vakbekwaamheid is om de mensen van Incidentbestrijding te ondersteunen om goed opgeleid, geoefend en getraind te zijn en blijven. Zij faciliteren hen onder andere met opleidingen en oefenmiddelen en helpen inzicht te krijgen in de eigen vakbekwaamheid.

Techniek & Logistiek

Het doel van de afdeling Techniek & Logistiek is dat de mensen van Incidentbestrijding beschikken over voldoende geschikt materieel om het werk goed uit te kunnen voeren.