PublicatiesHieronder staat een overzicht van alle openbare regelingen, verordeningen en dergelijke, zoals die op dit moment voor Veiligheidsregio Drenthe gelden. Daarnaast vind je een overzicht van video's die de werkzaamheden van de organisatie weergeven.

Vergadering Algemeen Bestuur

Eerdere data zijn op te vragen via [email protected].

Jaarverslagen en jaarrekening

Jaarstukken 2019 (pdf, 2.7 MB)
Jaarverslag en jaarrekening 2020 VRD
Jaarverslag 2021 VRD (pdf, 4.9 MB)

Beleid

Regionaal risicoprofiel (pdf, 11 MB)
Beleidsvisie 2020 - 2023 (pdf, 14 MB)
Visitatie Veiligheidsregio Drenthe
Crisisplan Veiligheidsregio Drenthe (pdf, 535 kB)

Begroting

Begroting 2020 (pdf, 746 kB)
Begroting 2021 (pdf, 739 kB)
Begroting 2022 VRD
Begroting 2023 (pdf, 3.2 MB)

Brandweer

Dekkingsplan Brandweer Drenthe (pdf, 1.3 MB)

Rampenbestrijdingsplannen

Groningen Airport Eelde (pdf, 4.5 MB)
Ondergrondse gasopslag, herziene versie (pdf, 2.9 MB)
Wat te doen bij calamiteiten, Gasopslag Langelo (pdf, 1.2 MB)
Kernkraftwerk Emsland (pdf, 1.5 MB)

Regelingen

Besluit delegatie, mandaat, volmacht en machtiging (pdf, 160 kB)
Besluit ondermandaat (pdf, 176 kB)
Gemeenschappelijke regeling (pdf, 289 kB)
Regeling behandeling personele bezwaarschriften (pdf, 189 kB)
Regeling behandeling algemene bezwaarschriften (pdf, 190 kB)

Verordeningen

Financiële verordening VRD (pdf, 470 kB)

Voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden VRD (pdf, 98 kB)

Aanmelden als vrijwilliger

Arbeidsvoorwaardenregeling VRD (pdf, 53 kB)
Sollicitatieformulier brandweervrijwillig(st)er

Video's

Hieronder een aantal video's over het werk van Veiligheidsregio Drenthe:

De mensen van de brandweer
Brandveilig wonen
Natuurbrandbeheersing
Grootschalig incident
Veilig in het verkeer
Tankwagens Brandweer Drenthe
Werken bij de brandweer