PublicatiesHieronder staat een overzicht van alle openbare regelingen, verordeningen en dergelijke, zoals die op dit moment voor Veiligheidsregio Drenthe gelden. Daarnaast vind je een overzicht van video's die de werkzaamheden van de organisatie weergeven.

Vergadering Algemeen Bestuur

Documenten vergadering Algemeen Bestuur 14 december 2022

00 Agenda algemeen bestuur VRD 14 december 2022 (pdf, 133 kB)
02 Verslag AB VRD 5 oktober 2022 (pdf, 170 kB)
03 Lijst van ingekomen en uitgegane stukken AB VRD 14-12-2022 (pdf, 950 kB)
04 Voorstel bij notitie loon- en prijsontwikkeling (pdf, 103 kB)
04.1 Notitie loon- en prijsontwikkeling (pdf, 146 kB)
05 Voorstel verwachtingen rondom de begroting 2024 (pdf, 139 kB)
06 Voorstel bestuurlijke opdracht transitieplan CNO en opvang Oekraïners (pdf, 107 kB)
07 Voorstel LOAV-brieven (pdf, 109 kB)
07.1 lbr. 22-06 LOAV 22-04 (pdf, 202 kB)
07.2 lbr. 22-08 LOAV 22-05 (pdf, 185 kB)
07.3 lbr. 22-09 WVSV (pdf, 116 kB)
07.4 lbr. 22-11 LOAV 22-06 (pdf, 253 kB)
07.5 lbr. 22-13 LOAV 22-07 (pdf, 223 kB)
07.6 lbr. 22-15 LOAV 22-08 (pdf, 227 kB)
08 Voorstel normenkader 2022 VRD (pdf, 80 kB)
08.1 Normenkader 2022 GGD en VRD (pdf, 124 kB)
09 Voorstel Financiële verordening GGD Drenthe en VRD (pdf, 135 kB)
09.1 Financiele verordening GGD Drenthe en VRD (pdf, 197 kB)
010 Voorstel PvA rechtmatigheidverantwoording 2023 VRD (pdf, 105 kB)
010.1 Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording 2023 GGD-VRD (pdf, 152 kB)
011 Memo bij matrix waterstofveiligheid in woningen (pdf, 119 kB)
011.1 Verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in de energietransitie (pdf, 127 kB)
012 Voorstel uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg (UKB) (pdf, 130 kB)
012.1 Brief algemeen besturen behorend bij conceptadvies UKB (pdf, 122 kB)
012.2 Concept analyse- en advies UKB (pdf, 176 kB)
013 Procesvoorstel dossier wolf (pdf, 98 kB)
014 Nieuws uit het Veiligheidsberaad (pdf, 93 kB)
014.1 Rapport Bestuurlijke bevoegdheden cyber NIPV (pdf, 734 kB)
015 Memo evaluatie aanpak Oekraïne (pdf, 140 kB)
016 Informatie onderzoek Governance Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (pdf, 90 kB)

Jaarverslagen en jaarrekening

Jaarstukken 2019 (pdf, 2.7 MB)
Jaarverslag en jaarrekening 2020 VRD
Jaarverslag 2021 VRD (pdf, 4.9 MB)

Beleid

Regionaal risicoprofiel (pdf, 11 MB)
Beleidsvisie 2020 - 2023 (pdf, 14 MB)
Visitatie Veiligheidsregio Drenthe
Crisisplan Veiligheidsregio Drenthe (pdf, 535 kB)

Begroting

Begroting 2020 (pdf, 746 kB)
Begroting 2021 (pdf, 739 kB)
Begroting 2022 VRD
Begroting 2023 (pdf, 3.2 MB)

Brandweer

Dekkingsplan Brandweer Drenthe (pdf, 1.3 MB)

Rampenbestrijdingsplannen

Groningen Airport Eelde (pdf, 4.5 MB)
Ondergrondse gasopslag, herziene versie (pdf, 2.9 MB)
Wat te doen bij calamiteiten, Gasopslag Langelo (pdf, 1.2 MB)
Kernkraftwerk Emsland (pdf, 1.5 MB)

Regelingen

Besluit delegatie, mandaat, volmacht en machtiging (pdf, 160 kB)
Besluit ondermandaat (pdf, 176 kB)
Gemeenschappelijke regeling (pdf, 289 kB)
Regeling behandeling personele bezwaarschriften (pdf, 189 kB)
Regeling behandeling algemene bezwaarschriften (pdf, 190 kB)

Verordeningen

Financiële verordening VRD (pdf, 470 kB)

Voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden VRD (pdf, 98 kB)

Aanmelden als vrijwilliger

Arbeidsvoorwaardenregeling VRD (pdf, 53 kB)
Sollicitatieformulier brandweervrijwillig(st)er

Video's

Hieronder een aantal video's over het werk van Veiligheidsregio Drenthe:

De mensen van de brandweer
Brandveilig wonen
Natuurbrandbeheersing
Grootschalig incident
Veilig in het verkeer
Tankwagens Brandweer Drenthe
Werken bij de brandweer