CrisisbeheersingDrenthe is een veilige regio. Toch kunnen er grootschalige incidenten optreden als gevolg van menselijk handelen, ziekte, natuurgeweld of uitval van nutsvoorzieningen.

Wat doet de overheid?

De verschillende overheidsdiensten (zoals gemeenten, brandweer en politie) hebben ieder hun eigen specialistische rol. Samen kunnen zij incidenten voorkomen en de schade bij een incident zoveel mogelijk beperken. Ook ondersteunen zij bij het herkennen en beperken van risico's. De VRD speelt binnen dat netwerk vooral een coördinerende rol. Hiermee zorgt zij ervoor dat de juiste hulp op de juiste tijd en op de juiste plaats komt.

Klik hier voor een video over het werk van de VRD ter voorbereiding op crises en rampen.

De eigen kracht van de samenleving

De samenleving is veerkrachtig, ook bij incidenten. Mensen blijken over het algemeen zelfredzaam te zijn bij het hervatten van het normale leven. Wel hebben zij informatie van de overheid nodig over de risico's bij incidenten en om een afweging te maken over wat ze zelf moeten en kunnen doen. De hulpdiensten ondersteunen hen wanneer nodig.

Wat je zelf kunt doen

Wat doe jij als de sirene gaat?

Hoor je de sirene? Dan is deze specifiek voor jouw gebied bedoeld. Er kunnen schadelijke stoffen in de lucht zijn vrijgekomen.

  • Ga daarom altijd naar binnen en sluit ramen en deuren.
  • Denk ook aan andere plekken waar buitenlucht naar binnen kan komen, bijvoorbeeld door kieren en ventilatieroosters.
  • Via www.rtvdrenthe.nl en/of communicatiemiddelen van jouw gemeente (bijvoorbeeld Twitter of website) hoor je wat er aan de hand is en wat je verder het beste kan doen.