Wat doet de GHOR?GHOR Drenthe coördineert de geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp of crisis. Ook adviseert en ondersteunt GHOR gemeenten en zorginstellingen over hoe zij zich kunnen voorbereiden op een ramp of crisis.

De afkorting GHOR staat voor ‘Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio'. GHOR Drenthe is onderdeel van de Veiligheidsregio Drenthe en wordt georganiseerd door GGD Drenthe.

GHOR Drenthe tijdens een ramp of crisis

GHOR Drenthe zorgt bij rampen en crises dat de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden samen één hulpverleningsketen vormen. Hierbij kan je denken aan ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, GGD en GGZ. De GHOR zorgt dan voor de coördinatie en informatievoorziening van de geneeskundige hulpverlening. Dit doet de GHOR door goed af te stemmen met de andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten.

GHOR Drenthe bij de voorbereiding op een ramp of crisis

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn om rampen en crises. Zo wordt het tijdens een ramp of crisis makkelijker om één hulpverleningsketen te vormen. De GHOR houdt zich samen met alle partners bezig met het voorbereiden op rampen en crises. De GHOR organiseert oefeningen en adviseert over evenementen, infrastructuur, sociale veiligheid en continuïteit van zorg.