Wat is een veiligheidsregio?Een veiligheidsregio is het gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsorganisaties samenwerken aan hulpverlening. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s.

In Drenthe zijn de grenzen van de veiligheidsregio gelijk aan die van de provincie. Binnen deze regio werkt de VRD (waaronder de brandweer) samen met hulpverleningsorganisaties zoals:

  • politie;
  • defensie;
  • energiebedrijf;
  • waterbedrijven en waterschappen.

Onder Veiligheidsregio Drenthe vallen Brandweer DrentheCrisisbeheersingen GHOR Drenthe.

Meer informatie en een overzicht van alle Nederlandse veiligheidsregio’s.

Het bestuur

Het bestuur van de VRD bestaat uit de 12 burgemeesters van Drenthe. Dit is het algemeen bestuur. Er is ook een dagelijks bestuur. Dit zijn de burgemeesters van de gemeenten Hoogeveen, Assen en Emmen. De vergaderdata van het algemeen bestuur staan op deze pagina.

Veiligheid is in de basis een lokale verantwoordelijkheid
De Drentse gemeenten bepalen het beleid en optreden van de regio en leveren een financiële bijdrage aan deze regio. Dit is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).