BestuurEen veiligheidsregio is het gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsorganisaties samenwerken aan hulpverlening. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s...

In Drenthe zijn de grenzen van de veiligheidsregio gelijk aan die van de provincie. Binnen deze regio werkt de VRD (waaronder de brandweer) samen met hulpverleningsorganisaties zoals:

  • politie;
  • defensie;
  • energiebedrijf;
  • waterbedrijven en waterschappen.

Onder Veiligheidsregio Drenthe vallen Brandweer DrentheCrisisbeheersing en GHOR Drenthe.

Zie het overzicht van de Nederlandse veiligheidsregio's en meer.

Het bestuur

Het bestuur van de VRD bestaat uit de 12 burgemeesters van Drenthe. Dit is het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van Assen, Emmen en Hoogeveen.

Veiligheid is in de basis een lokale verantwoordelijkheid

De Drentse gemeenten bepalen het beleid en optreden van de regio en leveren een financiële bijdrage aan deze regio. Dit is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Directeur Veiligheidsregio

De directeur Veiligheidsregio is hoofd van de ambtelijke organisatie die uitvoering geeft aan de regietaken (preparatie) en beheerstaken (brandweerzorg) van de veiligheidsregio.

De directeur Veiligheidsregio voert regie op de voorbereiding van rampenbestrijding en crisisbeheersing namens het Algemeen Bestuur. De directeur stemt daartoe dan af met hoofden van operationele diensten en organisaties van verschillende disciplines. De directeur van de Veiligheidsregio Drenthe is de heer F. Heerink.