LandbouwVoor de landbouw heeft droogte soms verstrekkende gevolgen.

Wilt u de actuele stand van zaken weten voor de landbouw? Kijkt u dan op de website van LTO Noord (alleen toegankelijk voor leden van LTO-Noord).

Verhoogde kans op brand in landbouwvoertuigen bij droogte én hitte:

Als er naast droogte ook sprake is van hitte, is er een verhoogde kans op brand in landbouwvoertuigen. Niet zelden breidt een dergelijke brand zich vervolgens ook uit in de akker waarin het landbouwvoertuig aan het werk is, met alle gevolgen van dien.

Hieronder enkele tips van de brandweer:

Maak landbouwmachines regelmatig stofvrij met een compressor of bladblazer.

Door de extreme droogte komen er bij het oogsten van graan meer stof en andere brandbare droge stoffen vrij dan normaal. Deze hopen zich in de landbouwmachine op. Ook bij de zeer warme motoronderdelen en hydraulische systemen.

Zet bij het te oogsten terrein preventief een blusmiddel neer, bij voorkeur een tractor met giertank gevuld met water.

Als onverhoopt toch brand uitbreekt kan, in afwachting van de komst van de brandweer, zelfstandig een bluspoging gedaan worden met een aanwezige handbrandblusser. Daarnaast is een bluspoging door een tractor met giertank gevuld met water ook vaak effectief.