Publicaties

Hieronder staat een overzicht van alle openbare regelingen, verordeningen en dergelijke, zoals die op dit moment voor Veiligheidsregio Drenthe gelden.

Noodverordeningen maatregelen aanpak coronavirus:

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 21 augustus 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 10 augustus 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 15 juli 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 1 juli 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 15 juni 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 29 mei 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 10 mei 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 29 april 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 26 maart 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 16 maart 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 14 oktober 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 4 november 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 7 november 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe 18 november 2020

 

Agenda's en vergaderstukken

De agenda en de vergaderstukken voor de eerste vergadering van 2022 worden bekend gemaakt in maart 2022.


Jaarverslagen en jaarrekening 
Jaarstukken 2019
Jaarverslag en jaarrekening 2020 VRD


Beleid
Regionaal risicoprofiel 
Beleidsvisie 2020 - 2023
Drentse Crisis Management Organisatie
Visitatie Veiligheidsregio Drenthe


Begroting 
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022 VRD


Bestuursrapportages 
Bestuursrapportage Q1 t/m Q4 2018
Bestuursrapportage Q1 t/m Q3 2019
Bestuursrapportage Q1 2020


Brandweer
Dekkingsplan Brandweer Drenthe


Rampenbestrijdingsplannen
Groningen Airport Eelde
Ondergrondse gasopslag, herziene versie 
Wat te doen bij calamiteiten, Gasopslag Langelo
Kernkraftwerk Emsland
Bijlage Kernkraftwerk Emsland


Regelingen
Besluit delegatie, mandaat, volmacht en machtiging
Besluit ondermandaat
Gemeenschappelijke regeling
Regeling behandeling personele bezwaarschriften
Regeling behandeling algemene bezwaarschriften


Verordeningen
Financiƫle verordening VRD

Voorwaarden
Algemene inkoopvoorwaarden VRD

Aanmelden als vrijwilliger
Arbeidsvoorwaardenregeling VRD
Sollicitatieformulier vrijwilliger Brandweer

 

Terug naar homepage